Tótkomlóson a lapkiadásnak régebben is hagyományai voltak, azonban néhány évnél hosszabb kiadást kevesen értek meg.
Ilyen előzmények után merült fel az igény 1993-ban egy községi, később városi lap beindítására.
Az elhatározással egy időben döntött a képviselő-testület a városi cím „megcélzásáról” is, s ha már ilyen törekvések voltak, furcsa lett volna ha nincs a településnek saját lapja.
A lap indításának gondolatát Gál János pedagógus, akkori képviselő-testületi tag vetette fel, s ezzel egy időben Szincsok Györgyöt, a Jankó János Általános Iskola és Gimnázium volt igazgatóját – aki szintén testület tag volt – főszerkesztőnek kérték fel.
A szerkesztőségi tagok között hivatásos újságíró nem volt, viszont lelkes pedagógusok, intézményvezetők vállalták a helyi vonatkozású cikkek megírását.
A Komlósi Hírmondó első száma 1993 márciusában jelent meg.
Az újság megjelenéséhez az anyagi hátteret akkor és azóta is az önkormányzat biztosítja.
A kezdeti időszakban 1000 példányban, később 800 példányban jelent meg a lap.
Néhány hónap alatt kialakult a lap profilja, voltak visszatérő rovatok.
A fő szempont a tájékoztatás volt.
A településen történtekről minden alkalommal írtak, ezen kívül egy-egy elemző cikk is megjelent.
A Komlósi Hírmondó sosem volt irodalmi lap, viszont mindig teret kaptak az újság hasábjain a helyben élő és írogató emberek is.
2009-ben a Komlósi Hírmondó belépett a 17. évfolyamába. A lap iránt továbbra is megvan a lakosság érdeklődése és az önkormányzat bizalma. Az évek folyamán a szerkesztőség tagjai változtak, a lap arculata, jól bevált felépítése maradt.
Idén már 3000 példányban készítik a lapot havonta, amiből minden házba ingyenesen eljuttatnak egyet.
Reméljük, hogy az elkövetkező években is a helyi tájékoztatás első számú eszköze lesz a nyomtatott sajtó terén.